• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om kommunal vigsel

Informasjon

Alle som har gyldig prøvingsattest frå Skatteetaten kan gifta seg borgarleg i Voss herad. Ting vigsel i god tid før ynskt vigselsdag.


For å tinga kommunal vigsel må de:
1. Senda inn elektronisk registreringsskjema til heradet
2. Tinga prøvingsattest frå Skatteetaten
Prøvingsattesten er gyldig i fire månadar.
3. Ettersenda prøvingsattesten elektronisk eller per post til heradet
4. Legga fram gyldig legitimasjon til heradet ei veke før vigselen. Gyldig legitimasjon er pass, norsk førarkort eller norsk bankkort med bilete. 


Seremonien:
Heradsstyresalen på Tinghuset kan nyttast som lokale til seremonien måndag til fredag kl. 10:00-15:30. Her vert det pynta med ljos, kvit duk og blom på vigselsbordet. Pynt utover dette står ein for sjølve. Planar om kulturelle innslag under vigslinga må meldast frå om på førehand.


Dersom de ynskjer å gifta dykk andre stader må de sjølv stå for tinging og pynting av lokale. Tid og stad må avtalast med vigslar. 


Under vigslinga må det vera to vitne tilstades.
 
Brureparet får med seg kopi av vigselsboka som midlertidig vigselsattest.

Vigslarar:
I tillegg til ordførar, varaordførar, rådmann og nokre kommunalsjefar, har medlemmene i Formannskapet vigselsmynde;


• Tonje Såkvitne, ordførar
• Benedicte Kragh, varaordførar
Iril Schau Johansen
Sveinung Riber
Dag Sandvik
Hilde Marie Magnusson
Lars Gunnar Øye
Samson Hamre
Elin Seim
Trude Storheim, kommunalsjef kultur og fritid (til 31. juli)
• Trude Letnes, kommunalsjef kultur og fritid (frå 1. august)
• Tor Halvorsen, stabssjef innbyggjarservice
Arild M. Steine, rådmann

Etter seremonien:
Brureparet vil få original vigselsattest frå Skatteetaten.

Pris:
• Vigsel i heradsstyresalen på Tinghuset eller like ved Tinghuset:
 Gratis dersom brureparet er busett i Voss herad.
 For brurepar busett utanfor Voss herad kostar vigselen kr 1000,-
• Vigsel andre stader og tider kr 2500,-

Eventuelle kostnadar til tolk må dekkjast av brureparet.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfylling
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Viss du vel å avbryta ved f.eks. å lukka nettlesarvindauga eller trykka på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryta utfyllinga, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velga Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader