• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Kulturmidlar - Tilskot til kulturføremål i Voss herad

Informasjon om ordninga

Kulturmidlar i Voss herad

Det er fire ulike søknadsordningar for kulturmidlar i Voss herad.

Støtte til drift og mindre tiltak:  Ordninga gjeld mindre tiltak og driftsmidlar til aktive frivillige lag og organisasjonar opp til kr. 10 000, med administrativ handsaming. Siste års rekneskap og årsmelding skal leggjast ved søknaden. 

Støtte til kulturtiltak: Ordninga gjeld større tiltak og produksjonar. Søknadane vert politisk behandla.

Støtte til kulturminne/forsamlingshus: Ordninga gjeld fysiske tiltak på forsamlingshus, og freda og verneverdige kulturminne. Einskildpersonar kan søkja. Søknadane vert politisk behandla.

Støtte til vedlikehald av idrettsanlegg: Ordninga gjeld idrettsanlegg drifta av idrettslag eller samanslutningar av idrettslag. Søknadane vert politisk behandla.

Retningslinene for tilskotsordninga finn du her.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfylling
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Viss du vel å avbryta ved f.eks. å lukka nettlesarvindauga eller trykka på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryta utfyllinga, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velga Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader