• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Fritidsbustad for busetting av flyktningar

Informasjon

Voss herad ynskjer ein oversikt over potensielle fritidsbustader for busetting av flyktningar.

I dette skjemaet kan du melda inn om du har ein ledig fritidsbustad. Voss herad forpliktar seg ikkje til å nytte fritidsbustadane som blir meldt inn – og ei melding via dette skjemaet forpliktar heller ikkje huseigar på nokon måte.

Fritidsbustaden må ha:

  • Kjøkkenløysning, stove og bad.
  • Tilknyting til vass- og avløpssystem.
  • Straum og internett. Dersom det ikkje er mogelegheit for å teikna eige abonnement til internett gjennom allereide etablert utstyr, må utleigar sørge for at dette blir etablert.
  • Nærleik til offentleg veg.
  • Branntryggleiken må vera vareteken

Voss herad vil stå som leigetakar og skriv kontrakt med to års varigheit med gjensidig oppseiingstid på 3 mnd. Fritidsbustadane vert mellombels fitekne for søknadsplikt og vil dermed kunna brukast som fast bustad/heilårsbustad under varigheita til kontrakten. Dette gir også rett til straumstøtte.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfylling
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Viss du vel å avbryta ved f.eks. å lukka nettlesarvindauga eller trykka på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryta utfyllinga, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velga Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader